தமிழ்க்கல்விப் போட்டிகளுக்கான ‘விருப்பம்’ தொடங்குகிறது

தமிழ்க்கல்விப் போட்டிகளுக்கான ‘விருப்பம்’ தொடங்குகிறது

மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழாவினை முன்னிட்டுப் பல போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. முதலாவது போட்டியாக இலச்சினை உருவாக்கும் போட்டி நடந்தது. இப்போட்டிக்கான வெற்றியாளர்கள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டதோடு போட்டியில் முதல்நிலையில் வெற்றிபெற்ற இலச்சினை இவ்வாண்டின் அதிகாரப்படியான இலச்சினையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொடர்ந்து குறள் ஓவியம் வண்ணம் தீட்டும் போட்டி, சிறுவர் பாடல், தமிழுக்கு ஒரு பாடல், இடைநிலைப்பள்ளி பேச்சுப்

தமிழ்க்கல்வி இலச்சினை உருவாக்கும் போட்டி முடிவுகள்

தமிழ்க்கல்வி இலச்சினை உருவாக்கும் போட்டி முடிவுகள்

மலேசியத் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழாவினை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட இலச்சினை உருவாக்கும் போட்டியின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போட்டிக்காக 58 இலச்சினைகள் வந்திருந்தன. அவற்றிலிருந்து 8 சிறந்த இலச்சினைகள் நடுவர் குழுவினரால் இறுதிச் சுற்றுக்குத் தேர்தெடுக்கப்பட்டன. மலேசியத் தமிழ்க்கல்வி முகநூல் பக்கத்தில் அந்த 8 இலச்சினைகள் பொதுமக்களின் விருப்பத் தேர்வுக்கு முன்வைக்கப்பட்டன. நடுவர் குழுவின் 95% புள்ளிகளோடு

மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழா அறிவிப்பு

வணக்கம். வாழ்க! தமிழ்நலம் சூழ்க! 2021ஆம் ஆண்டில் மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு நிறைவைக் காண்கின்றது. அதனை முன்னிட்டு, 21.07.2021 தொடங்கி 31.10.2021 வரை 3 மாதக் காலத்திற்கு ‘மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழாவினை நடத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்காக,  முன்னாள் கல்வித் துணையமைச்சரும் ம.இ.கா கல்விக் குழுத் தலைவருமாகிய டத்தோ ப.கமலநாதன் தலைமையில் ஏற்பாட்டுக்