தமிழ்க்கல்வி மேடை #2 – இடைநிலைப் பள்ளியில் தமிழ்க்கல்வி; உயர்க்கல்வியில் தமிழ்க்கல்வி

2021ஆம் ஆண்டில் மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு நிறைவைக் காண்கின்றது.

அதனை முன்னிட்டு, 21.07.2021 தொடங்கி 31.10.2021 வரை 3 மாதக் காலத்திற்கு ‘மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழா சிறப்புடன் நடைபெறுகின்றது.

மலேசியத் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகளின் வரிசையில் ‘தமிழ்க்கல்வி மேடை #2’ ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த நிகழ்ச்சியை நேரலையில் இங்கே காணலாம்.

நாள் : 02.10.2021 [சனிக்கிழமை]

நேரம் : இரவு மணி 9:00

தளம் : தமிழ்க்கல்வி வலையொளி https://tiny.cc/mytk205_medai2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *