‘எனது இல்லிருப்புக் கற்பித்தல்’ ஆசிரியர்களுக்கான காணொலிப் போட்டி

மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு எனது இல்லிருப்புக் கற்பித்தல் [My PdPR] ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மழலையர் பள்ளி, தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் இடைநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொள்ளலாம்.

போட்டிக்கான விதிமுறைகள் பின்வருமாறு:-

 1. இப்போட்டியில் மழலையர் பள்ளி, தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் இடைநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்.
 2. ஆசிரியர்கள் தங்களின் இல்லிருப்புக் கற்பித்தல் பற்றி காணொலி ஒன்றனை உருவாக்கி அனுப்ப வேண்டும்.
 3. இல்லிருப்புக் கற்பித்தல் தமிழில் நடத்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
 4. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பாடங்கள் அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இல்லிருப்புக் கற்பித்தல் நடவடிக்கை / அணுகுமுறை பற்றி விளக்கலாம்.
 5. அதிகப்படியாக 6 இல்லிருப்புக் கற்பித்தல் நடவடிக்கை / அணுகுமுறை பற்றி காணொலியில் விளக்கலாம்.
 6. கற்பித்தல் நடவடிக்கை / அணுகுமுறைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட செயலி, நிரலி, வலையொளி, இணையத் தளம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
 7. காணொலியில் குரல் பதிவு  [Voice Recording], படங்கள் [Images], அசைவூட்டம் [Animation], வரைகலை [Graphics] ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.
 8. பொருத்தமான பின்னணி இசையைப் பயன்படுத்தலாம்; பாடலைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
 9. காணொலியை [MPEG-4 Video-720p And Above] அமைப்பில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
 10. காணொலியின் தொடக்கத்தில் போட்டியாளரின் பெயர், பள்ளிப் பெயர் ஆகியவை இடம்பெற வேண்டும்.
 11. காணொலி நேரம் 7 நிமிடம் மட்டுமே.
 12. ஒரு போட்டியாளர் ஒரு காணொலி மட்டுமே அனுப்ப முடியும்.
 13. பதிவு செய்த காணொலியை உங்கள் முகநூல் (Facebook) அல்லது வலையொளி (Youtube) தளத்தில் #mytamilkalvi205_videopdpr_<participant’s name> எனத் தலைப்பிட்டுப்  பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
 14. உங்கள் முகநூல் அல்லது வலையொளியில் பதிவேற்றிய காணொலியின்  இணைப்பைக் (Link) கூகிள் படிவம் மூலம் ஏற்பாட்டுக் குழுவிற்கு அனுப்ப வேண்டும்.
 15. கூகிள் படிவத்தில் போட்டியாளரின் விவரங்களையும் அனுப்ப வேண்டும்.
 16. கூகிள் படிவ இணைப்பு :- https://tiny.cc/mytk205_videopdpr
 17. கற்பித்தல் நடவடிக்கை / அணுகுமுறை (40%),  ஆக்கம் / படைப்புத்திறன் (20%), செயலிகள் பயன்பாடு (20%), நேர்த்தி (15%),  விருப்பம்[Likes] (5%) அடிப்படையில் புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
 18. நடுவர் குழுவினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மிகச் சிறந்த 50 காணொலிகள் தமிழ்க்கல்வி வலையொளியில் [Malaysia Tamil Kalvi Youtube Channel] பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
 19. காணொலியை விருப்பம் [Like] செய்வதற்கு 7 நாள்கள் வழங்கப்படும்.
 20. தமிழ்க்கல்வி வலையொளியில் கிடைக்கும் விருப்ப எண்ணிக்கை மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
 21. முதல் பரிசு RM300. 2ஆம் பரிசு RM200. 3ஆம் பரிசு RM150. 7 ஆறுதல் பரிசுகள் தலா RM100.
 22. போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் அனைத்துப் போட்டியாளருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
 23. போட்டிக்கான இறுதி நாள் :- 09.10.2021
 24. நடுவர் குழுவின் முடிவே இறுதியானது.

ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இந்தப் போட்டியில் கலந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் என ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *