முந்து தமிழும் முந்தும் தமிழும் – பல்லூடகக் காணொலிப் போட்டி [உயர்க்கல்வி மாணவர்கள்]

மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு பல்லூடகக் காணொலிப் படைப்புப் போட்டி [Multimedia Video Competition] ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உயர்க்கல்வி [TING 6/IPT/IPG] மாணவர்கள் இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொள்ளலாம்.

போட்டிக்கான விதிமுறைகள் பின்வருமாறு:-

 1. இப்போட்டியில் ஆறாம் படிவம் / உயர்க்கல்வி [Tingkatan 6 / IPT / IPG] மாணவர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்.
 2. பல்லூடகக் காணொலிப் [Multimedia Video] படைப்பு ஒன்றனை உருவாக்கி அனுப்ப வேண்டும்.
 3. தலைப்பு : ‘முந்து தமிழும் முந்தும் தமிழும்’.
 4. பல்லூடகச் [Multimedia]  செயலிகளைப் பயன்படுத்தி காணொலிப் படைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.
 5. காணொலியின் தொடக்கத்தில் தலைப்பு, போட்டியாளரின் பெயர், வயது, கல்விக்கழகப் பெயர் ஆகியவை இடம்பெற வேண்டும்.
 6. மொத்தம் 6 கருத்துகள் ஏற்ற விளக்கம் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள் இடம்பெற வேண்டும்.
 7. குரல் பதிவு  [Voice Recording], படங்கள் [Images], அசைவூட்டம் [Animation], வரைகலை [Graphics] ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.
 8. பொருத்தமான பின்னணி இசையைப் பயன்படுத்தலாம்; பாடலைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
 9. படைப்பினைக் காணொலியாகப் [MPEG-4 Video-720p And Above] பதிவு செய்ய வேண்டும்.
 10. காணொலி நேரம் 7 நிமிடம் மட்டுமே.
 11. ஒரு போட்டியாளர் ஒரு காணொலி மட்டுமே அனுப்ப முடியும்.
 12. நாட்டின் சட்டதிட்டம், தலைவர்கள், தனியாட்கள், மொழி, இனம், மதம், பண்பாடு மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவற்றைச் சாடும் வகையில் படங்களோ அல்லது கருத்துகளோ இடம்பெறக் கூடாது.
 13. பதிவு செய்த காணொலியை உங்கள் முகநூல் (Facebook) அல்லது வலையொளி (Youtube) தளத்தில் #mytamilkalvi205_iptkanoli_<participant’s name> எனத் தலைப்பிட்டுப்  பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
 14. உங்கள் முகநூல் அல்லது வலையொளியில் பதிவேற்றிய காணொலியின்  இணைப்பைக் (Link) கூகிள் படிவம் மூலம் ஏற்பாட்டுக் குழுவிற்கு அனுப்ப வேண்டும்.
 15. கூகிள் படிவத்தில் போட்டியாளரின் விவரங்களையும் அனுப்ப வேண்டும்.
 16. கூகிள் படிவ இணைப்பு :- https://tiny.cc/mytk205_iptkanoli
 17. கருத்து (30%),  ஆக்கம் / படைப்புத்திறன் (30%), மொழிவளம் (15%), நேர்த்தி (10%),  ஈர்ப்புத் தன்மை (10%), விருப்பம்[Likes] (5%) அடிப்படையில் புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
 18. நடுவர் குழுவினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மிகச் சிறந்த 50 காணொலிகள் தமிழ்க்கல்வி வலையொளியில் [Malaysia Tamil Kalvi Youtube Channel] பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
 19. காணொலியை விருப்பம் [Like] செய்வதற்கு 7 நாள்கள் வழங்கப்படும்.
 20. தமிழ்க்கல்வி வலையொளியில் கிடைக்கும் விருப்ப எண்ணிக்கை மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
 21. முதல் பரிசு RM200. 2ஆம் பரிசு RM150. 3ஆம் பரிசு RM100. 7 ஆறுதல் பரிசுகள் தலா RM50.
 22. போட்டியில் கலந்துகொள்ளும் அனைத்துப் போட்டியாளருக்கும் மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
 23. போட்டிக்கான இறுதி நாள் :- 19.09.2021
 24. நடுவர் குழுவின் முடிவே இறுதியானது.

உயர்க்கல்வி மாணவர்கள் இந்தப் போட்டியில் கலந்து சிறப்பிக்க என ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *