சிறுவர் பாடல் போட்டி [தொடக்கப்பள்ளி படிநிலை 1]

மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 205ஆம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டுச் ‘சிறுவர் பாடல் போட்டி’ ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடக்கப்பள்ளி படிநிலை 1 மாணவர்கள் இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொள்ளலாம். போட்டிக்கான விதிமுறைகள் பின்வருமாறு:- 7 – 9 வயது வரையிலான படிநிலை 1 மாணவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம். சிறுவர் பாடல் ஒன்றனைத் தெரிவு செய்து பாட வேண்டும். சிறுவர் பாடல் … Continue reading சிறுவர் பாடல் போட்டி [தொடக்கப்பள்ளி படிநிலை 1]