செல்லியல் காணொலி:- மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204 ஆண்டு கால பயணம்

செல்லியல் பார்வை | 204 years journey of Tamil education in Malaysia | மலேசியாவில் தமிழ்க் கல்வி – 204 ஆண்டு கால பயணம் | 22 October 2020

சிறப்புக் காணொலித் தொகுப்பு

அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி மலேசியாவில் தமிழ் மொழியைப் பொறுத்தவரை ஒரு வரலாற்று நாள். 1816-ஆம் ஆண்டில் இதே நாளில்தான் பினாங்கு பிரீ ஸ்கூல் என்னும் பள்ளியில் மலேசியாவில் முதன் முதலாக தமிழ்க் கல்வி தொடங்கப்பட்டது.

செல்லியல் காணொலி தளத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் “மலேசியத் தமிழ்க் கல்வி – 204 ஆண்டு கால பயணம்” என்னும்  தலைப்பிலான மேற்கண்ட காணொலி 2020-ஆம் ஆண்டுடன் 204 ஆண்டுகால வரலாற்றுப் பயணத்தை நிறைவு செய்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும், தமிழ்க் கல்வி குறித்து விவரிக்கிறது.

நன்றி:- செல்லியல்

One Reply to “செல்லியல் காணொலி:- மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204 ஆண்டு கால பயணம்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *