நேரலை – தமிழை வாழ வைப்பதில் முதலிடம் யாருக்கு? [விவாத மேடை]

நாள் : 18.10.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நேரம் : இரவு மணி 8:00

தளம் : வலையொளி (YouTube) Malaysia Tamilkalvi மற்றும் முகநூல் (Facebook) MalaysiaTamilKalvi

தலைப்பு : தமிழை வாழ வைப்பதில் முதலிடம் யாருக்கு?

வலையொளி [YouTube] நேரலையில் காண இங்கே சொடுக்கவும்

முகநூல் [Facebook] நேரலையில் காண இங்கே சொடுக்கவும்

*****

விவாத மேடை முகவுக் காட்சி [Promo]

4 Replies to “நேரலை – தமிழை வாழ வைப்பதில் முதலிடம் யாருக்கு? [விவாத மேடை]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *