IBC தமிழ் – மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204 ஆண்டுகள்

IBC தமிழ்த் தொலைக்காட்சியில் மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204 ஆண்டு விழா பற்றிய நேர்க்காணல் நிகழ்ச்சி. மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204 ஆண்டு விழா ஏற்பாட்டுக் குழுத் தலைவர் டத்தோ ப.கமலநாதன், துணைத்தலைவர் சு.பாஸ்கரன் மற்றும் செயலாளர் சுப.நற்குணன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு பேசுவார்கள்.

2 Replies to “IBC தமிழ் – மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204 ஆண்டுகள்”

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *