மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204ஆம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள்

1] ‘மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204ஆம் ஆண்டு விழா’ அதிகாரப்படியான அறிவிப்பு

நாள்         : 21.09.2020 (திங்கள்)

நேரம்      : இரவு மணி 8:00

*****

2] ‘ஒரு குரல் ஒரு குறள்’ – சிறுவர் காணொலிப் போட்டி

நாள் : 21.09.2020 முதல் 10.10.2020 வரை

4 வயது முதல் 9 வயது வரையிலான சிறுவர்கள் இதில் கலந்துகொள்ளலாம்.

*****

3] ‘நளிநயப் பாடல்’ (ACTION SONG) காணொலிப் போட்டி

நாள் : 21.09.2020 முதல் 10.10.2020 வரை

தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் இடைநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் இதில் கலந்துகொள்ளலாம்.

*****

4] ‘எனக்குத் தமிழ் சோறு போடுகிறது’ காணொலிப் போட்டி

நாள் : 21.09.2020 முதல் 10.10.2020 வரை

18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் கலந்துகொள்ளலாம்.

‘எனக்குத் தமிழ் சோறு போடுகிறது’ எனும் தலைப்பில் பேசி அதனைக் காணொலியாகப் பதிவு செய்து அனுப்ப வேண்டும்.

*****

5] SOAS இலண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் ‘சான்றோர் சந்திப்பு’ நிகழ்ச்சி

நாள்                          : 10.10.2020 (சனி)

நேரம்                       :  இரவு மணி 9:00 – 11.00

 தலைப்பு               : மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204ஆம் ஆண்டு விழா

*****

6]  மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி [இயங்கலை விவாத மேடை]

நாள்                          : 18.10.2020 (சனி)

நேரம்                       :  இரவு மணி 8:00 – 10.00

 தலைப்பு                 : தமிழை வாழ வைப்பவர்கள் யார்?

  1. பெற்றோர்கள்
  2. தலைவர்கள்
  3. ஊடகத்தார்
  4. தமிழ் ஆசிரியர்கள்
  5. தமிழ் அறிஞர்கள்
  6. எழுத்தாளர்கள்

*****

7]        தமிழ்க்கல்வி நாள் சிறப்பு வழிபாடு

நாள்                          : 20.10.2020 (செவ்வாய்)

நேரம்                       : இரவு மணி 7.30

 இடம்                         : ஆலயம்

*****

8]        தமிழ்க்கல்வி நாள் [பள்ளி அளவிலான கொண்டாட்டம்]

நாள்                          : 21.10.2020 (புதன்)

நேரம்                       : பள்ளி நேரம்

 கருப்பொருள்       : மொழி இனத்தின் உயிர் [Bahasa Jiwa Bangsa]

  நடவடிக்கை          : தமிழ்க்கல்வி சார்ந்த நடவடிக்கை, நிகழ்ச்சி &

  போட்டிகள்

*****

9]        மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி 204ஆம் ஆண்டு விழா

            [பன்னாட்டு இயங்கலை மாநாடு]

நாள்                          : 24.10.2020 (சனிக்கிழமை)

நேரம்                       : மாலை மணி 6:00 – இரவு மணி 10:00

 கருப்பொருள்       : தமிழ் நம்பிக்கையே தன்னம்பிக்கை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *